Từ vựng theo chủ đề

Học Tiếng Hàn19/11/2014 – 16:312565 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng về các loại trái cây Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 19

Học Tiếng Hàn19/11/2014 – 16:163077 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn về các loại cửa hàng Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 19

Học Tiếng Hàn19/11/2014 – 15:421975 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn về “chiến tranh, quân sự” phần 2 Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 19

Học Tiếng Hàn18/11/2014 – 17:4610705 Học tiếng Hàn   Từ vựng tiếng hàn về các bộ phân trên cơ thể con người. Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 18

Học Tiếng Hàn15/11/2014 – 10:301963 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn chủ đề “Chiến tranh, quân sự” Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 15

Học Tiếng Hàn13/11/2014 – 20:182288 Học tiếng Hàn – Từ vựng tiếng Hàn “Các món ăn vĩa hè” hàng ngày Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 13

Học Tiếng Hàn13/11/2014 – 11:072585 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn “Mỹ phẩm, trang sức” Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 13

Học Tiếng Hàn12/11/2014 – 20:132371 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn “Vật dụng gia đình” (từ 101-144) Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 12

Học Tiếng Hàn12/11/2014 – 20:134178 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn về Sở thích (từ 101-144) Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 12

Học Tiếng Hàn09/11/2014 – 18:199045 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn về “Tâm trạng” (từ 01 – 50) Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 09

Học Tiếng Hàn09/11/2014 – 18:152289 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn về “Tình cảm”  (từ 51-106) Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 09

Học Tiếng Hàn09/11/2014 – 17:472467 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn về “Vật dụng gia đình” (từ  51-100) Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 09

Học Tiếng Hàn09/11/2014 – 17:463894 Học tiếng Hàn Quốc – Từ  vựng tiếng Hàn về “Sở thích” (51-100) Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 09

Học Tiếng Hàn08/11/2014 – 16:268822 Dạy tiếng Hàn Quốc – Sổ tay từ vựng Từ vựng tiếng Hàn Quốc về thời gian  Thời gian Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 08

Học Tiếng Hàn07/11/2014 – 17:042635 Từ vựng Hán Hàn tổng hợp,  với nguồn từ vựng phong phú về Hán Hàn, sẻ đơn giản và giao tiếp đa dạng với cách học Hàn ngữ  của bạn Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 07

Học Tiếng Hàn06/11/2014 – 16:167997 Từ vựng và ngữ nghĩa trong ngày sinh nhật Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 06

Học Tiếng Hàn06/11/2014 – 15:3439562 Cùng học các số trong tiếng Hàn và một số mệnh giá tiền Hàn Quốc Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 06

Học Tiếng Hàn05/11/2014 – 17:013147 Từ vựng chuyên ngành “Doanh nghiệp, công ty” tập hợp những từ vựng liên quan đến hoạt động trong công ty, doanh nghiệp Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 05

Học Tiếng Hàn05/11/2014 – 16:212394 Từ vựng Hán Hàn tổng hợp,  với nguồn từ vựng phong phú về Hán Hàn, sẻ đơn giản và giao tiếp đa dạng với cách học Hàn ngữ  của bạn Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 05

Học Tiếng Hàn03/11/2014 – 17:583571 Từ vựng về vật dụng gia đình, các vật dụng sinh hoạt hàng ngày trong nhà quen thuộc thường dùng mà chúng ta cần biết Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 03

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp