Từ vựng theo chủ đề

Học Tiếng Hàn19/11/2014 – 16:312696 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng về các loại trái cây Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 19

Học Tiếng Hàn19/11/2014 – 16:163289 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn về các loại cửa hàng Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 19

Học Tiếng Hàn19/11/2014 – 15:422102 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn về “chiến tranh, quân sự” phần 2 Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 19

Học Tiếng Hàn18/11/2014 – 17:4611050 Học tiếng Hàn   Từ vựng tiếng hàn về các bộ phân trên cơ thể con người. Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 18

Học Tiếng Hàn15/11/2014 – 10:302142 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn chủ đề “Chiến tranh, quân sự” Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 15

Học Tiếng Hàn13/11/2014 – 20:182441 Học tiếng Hàn – Từ vựng tiếng Hàn “Các món ăn vĩa hè” hàng ngày Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 13

Học Tiếng Hàn13/11/2014 – 11:072713 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn “Mỹ phẩm, trang sức” Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 13

Học Tiếng Hàn12/11/2014 – 20:132534 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn “Vật dụng gia đình” (từ 101-144) Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 12

Học Tiếng Hàn12/11/2014 – 20:134405 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn về Sở thích (từ 101-144) Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 12

Học Tiếng Hàn09/11/2014 – 18:199453 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn về “Tâm trạng” (từ 01 – 50) Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 09

Học Tiếng Hàn09/11/2014 – 18:152398 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn về “Tình cảm”  (từ 51-106) Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 09

Học Tiếng Hàn09/11/2014 – 17:472650 Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn về “Vật dụng gia đình” (từ  51-100) Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 09

Học Tiếng Hàn09/11/2014 – 17:464058 Học tiếng Hàn Quốc – Từ  vựng tiếng Hàn về “Sở thích” (51-100) Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 09

Học Tiếng Hàn08/11/2014 – 16:269290 Dạy tiếng Hàn Quốc – Sổ tay từ vựng Từ vựng tiếng Hàn Quốc về thời gian  Thời gian Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 08

Học Tiếng Hàn07/11/2014 – 17:042776 Từ vựng Hán Hàn tổng hợp,  với nguồn từ vựng phong phú về Hán Hàn, sẻ đơn giản và giao tiếp đa dạng với cách học Hàn ngữ  của bạn Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 07

Học Tiếng Hàn06/11/2014 – 16:168369 Từ vựng và ngữ nghĩa trong ngày sinh nhật Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 06

Học Tiếng Hàn06/11/2014 – 15:34305 Cùng học các số trong tiếng Hàn và một số mệnh giá tiền Hàn Quốc Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 06

Học Tiếng Hàn05/11/2014 – 17:013338 Từ vựng chuyên ngành “Doanh nghiệp, công ty” tập hợp những từ vựng liên quan đến hoạt động trong công ty, doanh nghiệp Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 05

Học Tiếng Hàn05/11/2014 – 16:212513 Từ vựng Hán Hàn tổng hợp,  với nguồn từ vựng phong phú về Hán Hàn, sẻ đơn giản và giao tiếp đa dạng với cách học Hàn ngữ  của bạn Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 05

Học Tiếng Hàn03/11/2014 – 17:583746 Từ vựng về vật dụng gia đình, các vật dụng sinh hoạt hàng ngày trong nhà quen thuộc thường dùng mà chúng ta cần biết Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th11 03

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp