Tiếng Hàn chuyên ngành

 • Chưa được phân loại
 • 5708

Trong chuyên mục tiếng Hàn chuyên ngành kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Thể dục thể thao” (Phần 2) …

Th3 06

 • Chưa được phân loại
 • 4827

Trong chuyên mục tiếng Hàn chuyên ngành kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Thể dục thể thao” (Phần 1)

Th3 04

 • Chưa được phân loại
 • 5023

Trong chuyên mục tiếng Hàn chuyên ngành kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Nghệ thuật” …

Th3 01

 • Chưa được phân loại
 • 6483

Trong chuyên mục tiếng Hàn chuyên ngành kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Môi trường” (Phần 2) …

Th2 28

 • Chưa được phân loại
 • 8285

Trong chuyên mục tiếng Hàn chuyên ngành kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Môi trường” (Phần 1) …

Th2 27

 • Chưa được phân loại
 • 9085

Trong chuyên mục tiếng Hàn chuyên ngành kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Thời trang – Trang phục” (Phần 1)…

Th2 27

 • Chưa được phân loại
 • 7024

Trong chuyên mục tiếng Hàn chuyên ngành kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Bệnh và Phương pháp trị liệu” (Phần 4) …

Th2 26

 • Chưa được phân loại
 • 5819

Trong chuyên mục tiếng Hàn chuyên ngành kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Bệnh và Phương pháp trị liệu” (Phần 3) …

Th2 26

 • Chưa được phân loại
 • 5375

Trong chuyên mục tiếng Hàn chuyên ngành kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Bệnh và Phương pháp trị liệu” (Phần 2) …

Th2 13

 • Chưa được phân loại
 • 5446

Trong chuyên mục tiếng Hàn chuyên ngành kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Bệnh và Phương pháp trị liệu” (Phần 1) …

Th2 12

 • Chưa được phân loại
 • 16298

Trong chuyên mục tiếng Hàn chuyên ngành kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng Tiếng hàn – Chuyên ngành “Doanh nghiệp” (Phần 2) …

Th2 11

 • Chưa được phân loại
 • 12986

Trong chuyên mục tiếng Hàn chuyên ngành kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Từ vựng Tiếng hàn – Chuyên ngành “Doanh nghiệp” (Phần 1) …

Th2 10

 • Chưa được phân loại
 • 6121

Trong chuyên mục tiếng Hàn chuyên ngành kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học “Tiếng hàn chuyên ngành – Chủ đề “Xã hội” (Phần 3) …

Th2 06

 • Chưa được phân loại
 • 4097

Trong chuyên mục tiếng Hàn chuyên ngành kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học “Tiếng hàn chuyên ngành – Chủ đề “Xã hội” (Phần 2) …

Th2 04

 • Chưa được phân loại
 • 10499

Trong chuyên mục tiếng Hàn chuyên ngành kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học “Tiếng hàn chuyên ngành – Chủ đề “Xã hội” (Phần 1)…

Th2 01

 • Chưa được phân loại
 • 4064

Trong chuyên mục tiếng Hàn chuyên ngành kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học “Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Ẩm thực” (Phần 5)”…

Th1 31

 • Chưa được phân loại
 • 14609

빵 bánh mì 빨대 cai ống hút
빚다 vắt (bánh) 빙수 nước đá
비타민 vitamin 비위 khẩu vị

Th1 29

 • Chưa được phân loại
 • 8622

잉어 cá chép 입맛 khẩu vị
입맛다시다 thèm ăn 일푸묘리 thức ăn cao cấp
일식집 quán ăn nhật 인스턴트식품 thực phẩm ăn liền

Th1 28

 • Chưa được phân loại
 • 2370

행기:—– ▶ thời hạn án
형무소:—– ▶ nhà tù
형벌:—– ▶ hình phạt

Th12 28

 • Chưa được phân loại
 • 2542

심리하다:—– ▶ thẩm lý
심문:—– ▶ thẩm vấn
심사:—– ▶ thẩm tra

Th12 28

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp