[Từ vựng tiếng Hàn] – Chủ đề “Tin học”

 • Học Tiếng Hàn
 • 11/12/2014 - 09:15
 • 3339
 1. 소프트웨어: phần mềm
 2. 바이러스 치료제: phần mềm diệt virus
 3. 멘보트: bảng mạch chính
 4. 프로세서: bộ vi xử lí / CPU
 5. 램: RAM (bộ nhớ)
 6. 하드 디스크: ổ cứng (HDD)
 7. 녹음기: ghi âm
 8. 모니터: màn hình
 9. 액정 모니터: màn hình tinh thể lỏng
 10. 마우스: chuột
 11. 키보드: bàn phím
 12. 스피커: loa
 13. 사운트 카드: Card âm thanh
 14. DVD 라이터: Ổ DVD
 15. 프린트: Máy in
 16. 스케너: máy scan
 17. 잉크: mực in
 18. 인쇠용지: giấy in
 19. 헤드폰: tai nghe
 20. 카메라: camera
 21. 부속: phụ kiện
 22. 노트북: máy tính xách tay
 23. 보증: bảo hành
 24. 모뎀: modem
 25. 해킹: hacking
 26. 엑셀: excel
 27. 사용 설명서: bản hướng dẫn sử dụng
 28. 컴퓨터를 켜다/ 끄다: bật (mở)/ tắt máy tính
 29. 메일을 확인하다/ 체크하다: kiểm tra email
 30. 마우스를 클릭하다: nhấp chuột
 31. 파일을 열다/ 닫다: mở / đóng tập tin
 32. 파일을 복사하다: sao chép tập tin
 33. 파일을 삭제하다: xóa tập tin
 34. 파일을 저장하다: lưu tập tin
 35. 파일를 전송하다: gửi tập tin
 36. 출력하다/ 인쇄하다: in
 37. 비밀번호: mật khẩu
 38. 로그인: đăng nhập
 39. 로그아웃: thoát
 40. 홈 페이지: trang chủ
 41. 다음 페이지: trang tiếp theo
 42. 이전 페이지: trang trước
 43. 채팅: chatting
 44. 외장하드: ổ cứng gắn ngoài

Tự học Hàn Việt

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp