Từ vựng tiếng Hàn – Chủ đề “Những động từ thường dùng” (Phần 9)

  • Học Tiếng Hàn
  • 26/02/2015 - 13:29
  • 5578

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học “Từ vựng tiếng Hàn về những động từ thường dùng” (Phần 9)

TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
싫어하다 ghét 박다 đóng
서다 đứng 조사하다 điều tra
예정하다 dự định 없다 không có
있다 할수없다 không có khả năng
할수있다 có khả năng 웃다 cười
도착하다 đến nơi 선택하다 chọn lựa
놀다 chơi 받다 nhận
인정하다 nhận định 허락하다 cho phép
죽다 chết 제조하다 chế tạo
달리다 chạy 느끼다 cảm thấy
다투다 cãi nhau 반대하다 phản đối
간청하다 cầu xin 금지하다 cam
잡다 cầm lấy 기어가다
동의하다 đồng ý 물건을 전하다 chuyển hàng hóa
말을 전하다 chuyển lời 전하다 chuyển
묻다 hỏi 인사하다 chào
풀다 tháo 닫다 đóng
돌아가다 đi về 싸우다 cãi nhau
이야기하다 nói chuyện 잡담하다 tán dóc
비평하다 phê bình 회의하다 họp
시작하다 bắt đầu 준비하다 chuẩn bị
자다 ngủ 보고싶다 muốn xem
잊다 quên 이해하다 hiểu
알다 biết 책망하다 trách móc
타다 cháy ,đi , lên xe 밀다 đẩy
당기다 kéo 뛰다 chạy

 

Học tiếng Hàn qua Skype!

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp