[Từ vựng tiếng Hàn] – Chủ đề “Liên quan đến làm tóc”

  • Học Tiếng Hàn
  • 25/11/2014 - 09:59
  • 3694

Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng liên quan đến làm tóc

단발머리 : tóc ngắn
긴머리 : tóc dài
생머리: tóc dài tự ..nhiên
뒷머리: tóc ở phía đằng sau
옆머리: tóc ở phía bên cạnh
머리를 다듬다 : làm gọn gàng lại tóc ( chỉ cắt tỉa chút ít )
파마하다 : làm xoăn
웨이브 : uốn tóc
염색하다: nhuộm tóc
탈색하다: tẩy màu tóc
앞머리를 자르다: cắt tóc mái
숱을 치다: tỉa tóc kiểu đầu sư tử
층을 내다 = 샤기컷 : tỉa kiểu đầu lá
뿌리염색: nhuộm chân tóc mới mọc
전체염색: nhuộm tất cả
매니큐어: sơn màu cho tóc dùng sau khi nhuộm tóc, ..muốn màu đẹp hơn nhìn tươi hơn, sinh động hơn thì sơn màu
스컬프처 컬 :Phục hồi tóc
스킨 프레시너 : làm mát da đầu
드라이 스캘프 트리트먼트: Điều trị da đầu khô
오이리 스켈프 트리트먼트 :Điều trị da đầu nhờn
하일라이: hightlight là gẩy màu từng chỗ cho tóc .
펌 = 파마 일반 펌: làm xoăn bình thường
디지덜 펌: làm xoăn bằng máy
매직하다: ép thẳng
컬 : lọn tóc

 

Tại liệu tiếng Hàn

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp