[Từ vựng tiếng Hàn] – Chủ đề :Hành động, động tác” (P2)

 • Học Tiếng Hàn
 • 27/12/2014 - 15:48
 • 4591
 1. 격려하다=>động viên , cổ vũ , khích lệ
 2. 견디다=>chịu đựng
 3. 결박하다=>cột , buộc , trói , giữ chặt
 4. 결정하다=>quyết định
 5. 경계하다=>cảnh giác , canh phòng , thận trọng
 6. 경멸하다=>khinh miệt , khinh bỉ , ghen ghét
 7. 경작하다=>cày cấy , trồng trọt , canh tác
 8. 경험하다=>kinh nghiệm , trải qua
 9. 계량하다=>cân nhắc , đắn đo
 10. 계측하다=>đo lường
 11. 고려하다=>xem xét , cân nhắc , quan tâm
 12. 고민하다=>suy nghĩ , lo lắng
 13. 고백하다=>thú nhận , khai thực
 14. 고생하다=>khổ cực vất vả
 15. 고치다=>sửa chữa , chỉnh đốn phục hồi
 16. 골라내다=>lựa chọn ra
 17. 공격하다=>đột kích , tấn công
 18. 공약하다=>thề , hứa , tự cam kết
 19. 관찰하다=>quan sát
 20. 괴다=>gom lại , tụ lại
 21. 교대하다=>thay phiên , đổi phiên , đổi ca
 22. 교류하다=>giao lưu
 23. 교제하다=>giao du với , kết bạn với
 24. 교환하다=>đổi , hoán chuyển
 25. 그르다=>lan , xoay xoay
 26. 구박하다=>bạc đãi , hành hạ , đối sử tệ
 27. 구별하다=>phân biệt
 28. 구성하다=>cấu thành , thành lập , tổ chức
 29. 구타하다=>tấn công , hành hung ai
 30. 구하다=>tìm kiếm
 31. 굴리다=>lăn bóng , sao láng , thờ ơ cẩu thả , bỏ mặc
 32. 굽다=>chiên
 33. 굶다=>nhịn đói
 34. 권장하다=>khuyến khích
 35. 귀가하다=>quy gia , về nhà
 36. 귀향하다=>quy hương , về quê hương
 37. 규명하다=>thẩm tra , làm rõ
 38. 규탄하다=>phê bình , chỉ trích , khiểm trách , lên án
 39. 그만두다=>ngưng lại , nghỉ việc
 40. 극복하다=>khắc phục
 41. 근절하다=>nhổ bật rễ , trừ tận gốc
 42. 근접하다=>tiếp cận , đến gần , gần kề
 43. 긋다=>gạch , đánh dấu
 44. 기록하다=>ghi chép , ghi vào sổ
 45. 기약하다=>hứa hẹn , cam kết , cam đoan
 46. 기원하다=>khởi đầu , bắt đầu , bắt nguồn
 47. 긴장하다=>căng thẳng , hồi hộp
 48. 긷다=>kéo , bơm
 49. 깨뜨리다=>đập nát , đập tan

Tự học Hàn Việt

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp