[Tiếng Hàn qua bài hát] – “Will You Marry Me Lee Seung Gi”

  • Học Tiếng Hàn
  • 13/10/2014 - 10:10
  • 2533

Will You Marry Me Lee Seung Gi viet eng sub korean lyrics

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp