[Tiếng Hàn qua bài hát] – “Wait A Minute at M!Countdown by SoShi”

  • Học Tiếng Hàn
  • 15/10/2014 - 16:54
  • 2286

20140306 Vietsub + Kara SNSD Wait A Minute at M!Countdown by SoShiTeam360Kpop

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp