[Tiếng Hàn qua bài hát] – Trouble Maker 현아,장현승 Now

  • Học Tiếng Hàn
  • 15/10/2014 - 17:00
  • 5899

Vietsub + Engsub + Kara Trouble Maker 현아,장현승 Now 

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp