[Tiếng Hàn qua bài hát] – “That person lee seung chul그 사람 이승철”

  • Học Tiếng Hàn
  • 13/10/2014 - 09:35
  • 3168

That person lee seung chul그 사람 이승철 vietsub + korean lyric 

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp