[Tiếng Hàn qua bài hát] – “Teen Top 틴탑 I Wanna Love You”

  • Học Tiếng Hàn
  • 13/10/2014 - 10:31
  • 2649

Vietsub + Engsub + Kara Teen Top 틴탑 I Wanna Love You

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp