[Tiếng Hàn qua bài hát] – “SECRET Song Ji Eun 송지은 Don’t Look At Me Like That”

  • Học Tiếng Hàn
  • 15/10/2014 - 16:14
  • 2927

Vietsub + Engsub + Kara SECRET Song Ji Eun 송지은 Don’t Look At Me Like That

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp