[Tiếng Hàn qua bài hát] – “Scream lee seung chul 소리쳐 이승철”

  • Học Tiếng Hàn
  • 13/10/2014 - 10:07
  • 3101

Scream lee seung chul 소리쳐 이승철 vietsub korean lyric

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp