[Tiếng Hàn qua bài hát] – “Orange Caramel 오렌지캬라멜 Lipstick”

  • Học Tiếng Hàn
  • 15/10/2014 - 15:57
  • 2963

Vietsub + Kara Orange Caramel 오렌지캬라멜 Lipstick

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp