[Tiếng Hàn qua bài hát] – “JungIn & Gary Bicycle”

  • Học Tiếng Hàn
  • 15/10/2014 - 16:57
  • 2447

BG TEAM Vietsub + Kara JungIn & Gary Bicycle

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp