[Tiếng Hàn qua bài hát] – “JIN Gone starring Xiumin EXO & Kim Yoo Jung”

  • Học Tiếng Hàn
  • 15/10/2014 - 16:49
  • 2190

BG TEAM Vietsub + Kara JIN Gone starring Xiumin EXO & Kim Yoo Jung

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp