[Tiếng Hàn qua bài hát] – “INFINITE 인피니트 Man In Love”

  • Học Tiếng Hàn
  • 13/10/2014 - 12:08
  • 2994

Vietsub + Kara INFINITE 인피니트 Man In Love

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp