[Tiếng Hàn qua bài hát] – “Infinite 인피니트 Back”

  • Học Tiếng Hàn
  • 13/10/2014 - 10:02
  • 3025

Vietsub + Engsub + Kara Infinite 인피니트 Back

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp