[Tiếng Hàn qua bài hát] – “I’m Fine Thank You”

  • Học Tiếng Hàn
  • 15/10/2014 - 13:10
  • 2159

[Vietsub+Kara]MV Ladies’ Code – I’m Fine Thank You

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp