[Tiếng Hàn qua bài hát] – “Hyolyn Hyorin 효린 Lonely”

  • Học Tiếng Hàn
  • 13/10/2014 - 10:28
  • 2755

Vietsub + Engsub + Kara Hyolyn Hyorin 효린 Lonely

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp