[Tiếng Hàn qua bài hát] – “Hyolyn Hyorin 효린 Lonely”

  • Học Tiếng Hàn
  • 15/10/2014 - 15:54
  • 2874

Vietsub + Engsub + Kara Hyolyn Hyorin 효린 Lonely

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp