[Tiếng Hàn qua bài hát] – “Girls’ Generation SNSD 소녀시대 I Got A Boy”

  • Học Tiếng Hàn
  • 13/10/2014 - 10:25
  • 2682

Vietsub + Engsub + Kara Girls’ Generation SNSD 소녀시대 I Got A Boy

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp