[Tiếng Hàn qua bài hát] – “EXO’s Chen Best Luck It’s Okay, That’s Love OST”

  • Học Tiếng Hàn
  • 13/10/2014 - 10:21
  • 3236

EXO’s Chen Best Luck It’s Okay, That’s Love OST Part

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp