[Tiếng Hàn qua bài hát] – “EXO Miracles in December Korean Ver”

  • Học Tiếng Hàn
  • 13/10/2014 - 12:12
  • 2394

Vietsub + Engsub + Kara EXO Miracles in December Korean Ver

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp