[Tiếng Hàn qua bài hát] – “EXO Growl Korean Ver”

  • Học Tiếng Hàn
  • 13/10/2014 - 10:14
  • 3858

Vietsub + Engsub + Kara EXO Growl Korean Ver

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp