[Tiếng Hàn qua bài hát] – “DAVICHI It’s ok, that’s love”

  • Học Tiếng Hàn
  • 15/10/2014 - 16:45
  • 3424

BG TEAM Vietsub + Kara DAVICHI It’s ok, that’s love

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp