[Tiếng Hàn qua bài hát] – “Davichi 다비치 Turtle”

  • Học Tiếng Hàn
  • 13/10/2014 - 12:10
  • 2746

Vietsub + Engsub + Kara Davichi 다비치 Turtle

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp