[Tiếng Hàn qua bài hát] – “CNBLUE Can’t Stop”

  • Học Tiếng Hàn
  • 15/10/2014 - 16:52
  • 2493

Vietsub + Engsub + Kara CNBLUE Can’t Stop

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp