[Tiếng Hàn qua bài hát] – “Bài hát: Super Junior M 슈퍼주니어 M Break Down”

  • Học Tiếng Hàn
  • 15/10/2014 - 16:17
  • 3096

Vietsub + Engsub + Kara Super Junior M 슈퍼주니어 M Break Down

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp