[Tiếng Hàn qua bài hát] – “Apink 에이핑크 Mr Chu”

  • Học Tiếng Hàn
  • 13/10/2014 - 09:29
  • 4568

Vietsub + Engsub + Kara Apink 에이핑크 Mr Chu

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp