[Tiếng Hàn qua bài hát] – “Ailee Goodbye My Love 잠시 안녕처럼”

  • Học Tiếng Hàn
  • 15/10/2014 - 16:22
  • 5742

Ailee Goodbye My Love 잠시 안녕처럼 MV English subs + Romanization + Hangul

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp