[Tiếng Hàn qua bài hát] – “맘마밀 요미요미 송이예요”

  • Học Tiếng Hàn
  • 15/10/2014 - 16:38
  • 3398

맘마밀 요미요미 송이예요

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp