[Tiếng Hàn qua bài hát] – “둥지 홍원빈 1999,남진”

  • Học Tiếng Hàn
  • 15/10/2014 - 16:35
  • 3168

둥지 홍원빈 1999,남진

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp