Tiếng Hàn giao tiếp

Trí Chơn12/08/2014 – 17:296917 1. 맥주병 Ý nghĩa là chỉ người không biết bơi 2. 발이 넓다。Chỉ người có bàn chân to ( có thế lực, Chia sẽ trên FacebookChia sẽ trên Google+Chia sẽ trên TwitterChia sẽ trên LinkedIn

Th8 12

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp