Tiếng Hàn giao tiếp – Những câu giao tiếp thông dụng hàng ngày (Phần 1)

  • Học Tiếng Hàn
  • 05/02/2015 - 07:15
  • 664

Trong chuyên mục tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: “Những câu giao tiếp thông dụng hàng ngày (Phần 1)”

STT TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1 당신은조심해야합니다 >Bạn cần phải cẩn thận đấy.
2 제가집에돌아가야합니다 Tôi phải về rồi
3 방문할때환영합니다 Hoan nghênh bạn đến thăm.
4 시간많이없으니까 집에돌아가야합니다 Thời gian không còn sớm nữa,tôi phải về đây
5 좀더앉아노세요 Ngồi chơi thêm tí đi
6 그런대로약속하세요 Quyết định như vậy đi
7 웃음을자아내군요 Thật tức cười!
8 재능이있습니다 Có năng khiếu
9 저도그렇게되기를바랍니다 , 당신은나빠요 Bạn là người xấu….니?Hả  지요 ? —->Phải không?
10 (은)는요 ? Còn..thì sao?
11 어디에서 ? ở đâu đến ?
12 무엇? Cái gì ?
13 누구? Ai?
14 어느것 Cái nào?
15 무엇 ?어떤? Cái gì?
16 어떤습니까 ? Như thế nào?
17 어때요 ? Như thế nào?
18 어떻게하지요 ? Làm sao đây?
19 왜요 ? Tại sao?
20 얼마? Bao nhiêu?
21 얼마입니까? Bao nhiêu tiền?
22 몇? Mấy?
23 언제? Lúc nào?
24 안제 ?몇시? Bao giờ ?mấy giờ?
25 안되요 ? Có được không
26 무슨 Thứ gì
27 알다 Biết
28 그것은무엇습니까? Đó là cái gì vậy?
29 이것은누구의…입니까 ? Cái này là của ai ?
30 그것은누구의…입니까? Đó là của ai?
31 당신은….있어요 ? Bạn có không?
32 얼마십니까? Bao nhiêu tiền ạ?
33 왜요 ? Tại sao?
34 왜냐하면 … Tại vì…
35 언제당신은…. Lúc nào bạn …
36 누구를찾고싶으세요 ? Bạn cần tìm ai?
37 얼마있어요 ? Có bao nhiêu? .
38 즐겁게보내세요 Chúc vui vẻ .
39 누구와이야기를합니다 . Nói chuyện với …

Học tiếng Hàn qua Skype!

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp