Tiếng Hàn giao tiếp – “Những câu giao tiếp thông dụng hàng ngày” (Phần 2)

  • Trí Chơn
  • 18/08/2014 - 07:07
  • 8968

Trong chuyên mục tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: “Những câu giao tiếp thông dụng hàng ngày (Phần 2)” …

1 : 안녕하세요..chào em.
2 : 또 만나요..hẹn gặp lại sau
3 : 즐거운 하루 되세요..chúc một ngày vui vẻ
4 : 행운을 빕니다..chúc em luôn may mắn
5 : 만나서 반갑습니다..rất vui khi gặp em
6 : 이제 가야겠군요I..em phải đi bây giờ đây
7 : 조금 더 있다가 가면 안 되겠습니까?..em chờ thêm một chút nữa được không?
8 : 얘기 즐거웠습니다..em nói chuyện vui quá nhỉ
9 : 열락하겠습니다..anh sẽ điện thoại cho em sau
10 : 이게 누구야? 정말 몇 년은 된 것 같은데요..ôi trời , ai vậy ta ?
mấy năm rồi không gặp nhau
11: 오랜만이다. 어디 갔다 왔니?
lâu quá rồi em nhỉ?em đi đâu về àh?
12 : 한국어를 배우러 한국에 갔었어
em sang Hàn Quốc để học tiếng Hàn anh àh
13 : 그랬구다.재미있었어?
Vậy àh! bên đó vui không em ?
14 : 좋아요,당신은요?
Vui lắm anh àh , anh dạo này thế nào rồi ?(anh dạo này có gì mới không?)
15 : 괜찮아요. 가족늘도 안녕하시지요?
bình thường em àh , gia đình em có gì mới không ?
16 : 다 잘 있어요
Mọi người đều khỏe cả chứ?
17 : 내일 제혁씨를 만나기로 했어요
mai anh có hẹn với anh chehuyk
18 : 그래요,안부 좀 전해 주세요
Vậy àh , vậy cho em gửi lời thăm anh ấy
19 : 그렇게 할게요.
uhm , anh sẽ chuyển lời của em
20 : 내가 그를 보고싶다고 전해줘요
anh nói với anh ấy em nhớ anh ấy nhiều
21 : 그를 다음주에 만나면 괜찮지요?
em có muốn gặp anh ấy tuần sau không ?
22: 이름이 어떻게 되세요?
em tên gì?
23 :탄입니다
Em tên Thanh
24: 어디서 오셨습니까?
em từ đâu tới?
25 : 베트남에서 왔습니다
em đến từ Việt Nam
26 : 우리는 만난 적이 없습니다
mình chưa gặp nhau bao giờ nhỉ!
27 : 고향이 어디입니까?
em quê ở đâu?
28 : 어떤 직업을 갖고 계십니까?
em đang làm nghề gì?
29. : 선생님 입니다
em là giáo viên
30:통역원입니다
em là thông dich
31:모든 것이 고맙습니다
Cảm ơn nhiều.

Học tiếng Hàn qua Skype!

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp