[Tiếng Hàn giao tiếp] – “JiHun và Minseo đang ở nhà hàng ăn nhanh”

  • Học Tiếng Hàn
  • 29/10/2014 - 15:18
  • 3026

Hội thoại “JiHun và Minseo đang ở nhà hàng ăn nhanh”

점원:뭐드릴까요 ?
지훈:불고기 버거세트 둘주세요 .
점원:여기 있습니다 .
지훈:얼마예요 ?
점원:구천 원입니다 .
점원:만원 받았습니다 .
점원: 천원 드렸습니다 .

Từ vựng

-뭐드릴까요:Tôi có thể giúp gì cho bạn?
-둘:Hai
-불고기버거:Thịt nướng ..
-세트:Ăn cơm(bữa ăn- xuất cơm)
- 주세요 :đưa cho
-여기 있습니다 :Của bạn đây.
-얼마예요 ?:Hết bao nhiêu ạ?
-받았습니다: Giá chung đó ạ.(Giá chung là 1000Won)
-드렸습니다 :Cho,biếu tặng.( khuyến mãi 1000won)

 

Tự học Hàn Việt

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp