[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Ngày lễ

 • Học Tiếng Hàn
 • 23/08/2014 - 15:46
 • 9931
 • 오늘무슨축일입니까?

Hôm nay là ngày lễ gì ?

 • 축일에쉽니까?

Ngày lễ này có được nghỉ không ?

 • 축일에 몇일쉽니까?

Lễ được nghỉ mấy ngày ?

 • 축일에 무슨전목이있어요 ?

Ngày lễ này có tiết mục gì ?

 • 베트남에서 무슨축일이있어요 ?

Ở Việt Nam có những ngày lễ gì ?

 • 베트남경축일이 몇일입니까?

Lễ Quốc Khánh của Việt Nam vào ngày mấy tháng mấy ?

 • 다른전통축일이있어요 ?

Còn có những ngày lễ truyền thống nào không ?

 • 어느축일에쉽니까?

Những ngày lễ nào được nghỉ ?

 • 원단절 에 몇 일쉽니까?

Tết Nguyên Đán được nghỉ mấy ngày?

 • 여성날에쉽니까?

Ngày lễ phụ nữ có được nghỉ không ?

 • 일 년동안제일즐거운 날이무슨축일입니까?

Ngày lễ vui nhộn nhất trong năm là ngày lễ gì ?

 • 경축일이 어떻습니까?

Lễ quốc khánh thì thế nào?

 • 크리스마스쉽니까?

Lễ Giáng Sinh có được nghỉ không ?

 • 크리스마스 무슨 전목이있어요 ?

Giáng Sinh có tiết mục gì vui không ?

 • 일년마다 베렌타이 몇번있어요 ?

Mỗi năm có mấy ngày lễ tình nhân ?

 

Trả Lời:

 • 원단절  ,중추절,경축일등있어요 .

Có tết Nguyên đán ,tết trung thu lễ quốc khánh ….

 • 베트남경축일이은 9원2일입니다 .

Quốc khánh của Việt Nam vào 2-9

 • 많군요 !단오설 ,추석등있어요 .

Rất nhiều ngày lễ khác như tết Đoan ngọ,Trung Thu …

 • 양력설, 원단절,경축일에쉽니다 .

Tết tây ,tết ta,lễ Quốc khánh đều được nghỉ .

 • 회사들이 4일쯤쉽니다 .

Các cơ quan hầu như được nghỉ 4 ngày .

 • 원단절 이제일즐겁습니다 .

Tết ta là ngày vui nhất trong năm .

 • 그날이국가의 중요 한축일 이 라서아주즐겁습니다 .

Ngày lễ quốc khánh là ngày quan trọng của Quốc Gia rất vui nhộn .

 • 종교식날때문에쉬지않습니다 .

Lễ Giáng Sinh không được nghỉ đó là ngày lễ của tôn giáo .

 • 친구들에게크리스마스카드를보내야합니다 .

Tôi phải gửi thiệp Giáng Sinh cho bạn bè .

 • 저도 어린이들과친한사람에게 선물을준비해야합니다 .

Tôi cũng phải chuẩn bị quà cho người thân và các em nhỏ .

 • 기숙사에서 Noel 즐거운친목모임을준비하고있어요 .

Chúng tôi cũng chuẩn bị dạ hội Noel tại kí túc xá .

 • 한번있어요 .2원 14일입니다.

Chỉ có duy nhất một ngày lễ tình nhân vào 14-2

 

Hỗ trợ học Hán Hàn

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp