[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Mẫu người bạn thích để yêu”

  • Học Tiếng Hàn
  • 17/09/2014 - 16:59
  • 8059

Con Trai :

1.어떤타입의  여자를좋아해요  ?

Bạn thích người bạn gái như thế nào ?

2.작한여자친구를좋아해요  .

Tôi thích bạn gái hiền hậu.

3.매력 적인타입의여자가 좋아요  .

Tôi thích người bạn gái có vẻ đẹp quyến rũ .

4.그여자가첫눈에  마음에들어요  .

Tôi đã phải lòng cô ấy ngay từ ánh mắt đầ tiên .

5.그여자는부족한게 하나도 없어요  .

Cô ấy là người hoàn hảo .

6.그여자를  보면  반하지않을 수없어요  .

Tôi yêu cô ấy vô cùng .

7.시간이나면….

Nếu như có thời gian .

8.당신은  친절한  여자이군요  .

Em là người bạn gái tốt .

 

Con Gái:

1.키가큰남자가좋아요  .

Tôi thích người bạn trai cao to .

2.지적인  남자가좋아요  .

Tôi thích người bạn trai thông minh .

3.당신은적극이에요  .

Anh sống rất thiết thực .

4.당신은하대평이에요  .

Anh  là người rộng lượng .

5.당신은엄해요  .

Anh  là người nghiêm khắc.

6.당신은믿을만해요  .

Anh  là người đáng tin cậy .

7.당신은수치심이없어요  .

Anh  không có tính xấu hổ.

8.당신은  정말성격이좋은남자군요  .

Anh có tính cách tốt.

9.당신은정이많고이해심도있군요  .

Anh là người dễ thương và có tính cảm thông .

10.당신은부드러워지고있어요  .

Anh    rất ngọt ngào

11.당신은사자처럼용감해요  .

Anh dũng cảm như sư tử vậy .

12.당신은어린양처럼 순박해요  .

Anh ngây thơ như con cừu non vậy .

13.당신은상당히내성적  사람이에요  .

Anh sống rất thầm lặng

14.당신은너무  강압적이에요  .

Anh rất độc đoán.

15.단신은  내성적인사람인데요  .

Anh sống rất nội tâm .

16.당신은  친절하군요  .

Anh là người tốt bụng .

17.당신은  사랑스러워요  .

Anh là người dễ thương.

18.당신은  나빠요  .

Anh là người xấu .

19.당신은너무고지식해요  ..

Anh là người đứng đắn.

Dạy tiếng Hàn Quốc

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp