[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Hỏi đường phương hướng vị trí “

  • Học Tiếng Hàn
  • 29/10/2014 - 15:13
  • 11918

Hội thoại “Hỏi đường phương hương vị trí”

여기가 어디예요 ?
Đây là ở đâu ?(hỏi khi cầm theo bản đồ)
어디?
ở đâu?
어느쪽?
Bên nào?
어느지방입니까?
Địa phương nào .
어느곳입니까?
Nơi nào?
어디에서 ?
Ở đâu?
누나은어디에있어요?
Chị đang ở đâu?
실례지만 2 번지건몰이어디입니까?
Xin hỏi tòa nhà số 2 ở đâu?
실녜지만 678 호실이어디입니까?
Xin hỏi phòng số 678 ở đâu?
병원이어디인지아세요?
xin hỏi bệnh viện ở đâu ?
여기에서멉니까?
Cách đây có xa không ?
여기에서거기까지멉니까?
Từ đó đến đây có xa không ?
여기서거기까지얼마나걸립니까?
Từ đây đến đó phải đi mất bao lâu?
여기서거기까지몇킬로미터입니까?
Từ đây đến đó bao nhiêu cây số ?
걸어가면몇시간걸립니까?
Đi bộ bao lâu mới đến ?
차로가면어떻습니까?
Đi xe thì thế nào ?
자동차로멏시간걸립니다 .
Đi xe hơi phải mất bao nhiêu thời gian ?
하노이는호치민시에서얼마나멉니까?
Hà Nội cách Hồ Chí Minh bao xa?
집은학교에서멉니까?
Nhà bạn cách xa trường học không?
실례지만공항주위에호탤이있습니까?
Xin hỏi xung quanh sân bay có khách sạn nào không ?
어땋게갈까요 ?
Tôi phải đi như thế nào ?
전화가 어디에 있어요?
có biết bốt điện thoại ở đâu không ạ?
..............에서나왔어요.
Ra từ ....
..............에다녀왔어요.
Về từ.........
..............에들어왔어요.
Vào từ..............
................에서출발했어요.
Bắt đầu từ............
................에서왔습니다 .
Đến từ..........
...............쪽으로갑니다 .
Đi về hướng........
그는회사에있어요 .
chị ấy ở công ty .
바로앞에있는건입니다.
Ở phía trước chính là tòa nhà kia .
3 층계단밖에왼쪽으로가세요.
Ở tầng 3 ra khỏi cầu thang đi sang bên trái .
이쪽으로곧장가면병원이나와요.
Đi thẳng theo hướng này thì đến bệnh viện.
멀지않아요.우체국과마주대합니다 .
Không xa lắm .Ngay đối diện bưu điện .
여기에 있어요.
bốt điện thoại nằm ở gần đó
저기에 있어요.
Ở đàng kia
3 킬로미터쯤.
Khoảng 3 cây số .
빨라도반시간걸립니다.
Nhanh nhất cũng hết nửa giờ .
10 분쯤걸립니다 .
Cũng phải mất 10 phút .
아주가까워요 .50 킬로미터쯤.
Rất gần chỉ khoảng 50 cây số .
1 시간후에도착한수있어요 .
Một giờ là đến nơi .
좀멀어요.
Tương đối xa .
여기서 3000 킬로미터쯤멉니다.
Cách đây hơn 3000 cây số .
자동차로삼하루걸립니다 .
Khoảng 3 ngày mới tới .
학교가우리집에서아주가깝습니다 .
Trường học cách nhà tôi rất gần .
공항문밖에나가서오른쪽에있어요.
Đi ra ngoài cổng sân bay ở ngay bên phải .
Cách hỏi đường đến một địa điểm nào đó.
Cấu trúc của câu hỏi này là
Tên của địa điểm + cụm từ 에 어떻게 가요?

 

Tự học Hàn Việt

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp