[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Giờ hẹn “

  • Học Tiếng Hàn
  • 18/10/2014 - 16:13
  • 2519

I. Hội thoại : 

경림 : 지금 몇 시예요? 
희연 : 10시 20분이에요. 
경림 : 몇 시에 약속이 있어요? 
희연 : 오후 1시에 약속이 있어요. 
경림 : 저녁 몇 시에 들어와요? 
희연 : 8시에 들어와요.

Dịch hội thoại : 

Kyong Rim : Bây giờ là mấy giờ rồi? 
Hiền : Mười giờ hai mươi 
Kyong Rim : Bạn có hẹn lúc mấy giờ? 
Hiền : Mình có hẹn lúc 1 giờ chiều. 
Kyong Rim : Tối nay mấy giờ bạn về? 
Hiền : 8 giờ mình về.

 

Tự học Hàn Việt

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp