Tiếng Hàn giao tiếp – “Cách xưng hô với mọi người”

  • Học Tiếng Hàn
  • 04/11/2014 - 18:52
  • 641

-Nếu bạn biết rõ tước vị của người đang giao tiếp với bạn thì hãy gọi tước vị (địa vị xã hội )+ đuôi 님 để thể hiện sự kính trọng đối với người lớn tuổi.

Ví dụ:

사장님 :Chủ tịch
김 회장님 :Chủ tịch Kim
교수님 :Giáo sư
석사님 :Thạc sĩ
박사 님 :Tiến sĩ
사장 님 :Giám đốc.

-Nếu bạn chưa biết tước vị mà người đó lớn tuổi hơn thì hãy gọi là 선생님 nghĩa là tiên sinh hoặc thầy giáo .
-Trong gia đình có nhiều cách gọi qua cách gọi có thể biết được chính xác giới tính của người đang nói .

Ví dụ:

형님 :Em trai gọi anh
오빠 Em gái gọi anh
언니 Em gái gọi chị
누나 Em trai gọi chị

-Tuy nhiên 동생 dùng cho cả em trai và gái 남동생(em trai) 여동생 (em gái )

-Vợ chồng xưng hô là 여보 nghĩa là mình (hoặc cưng).Vợ ông Kim sẽ được gọi là 김생님 사모님 .

Xưng hô với người không rõ địa vị hoặc những người làm việc ở quán Bar

-Một phụ nữ trẻ được gọi bằng cách thêm 양 sau họ (김 양 ) hoặc 아가씨 (cũng có nghĩa là tiểu thư).

-Một người đàn ông trẻ được gọi bằng cách thêm 군 vào sau họ (김군) hoặc 이저씨 .

Cách gọi 아저씨 & 아가씨 tạo một cảm giác thân mật .trong tình huống thực tế hay dùng cách gọi này .

Học tiếng Hàn qua Skype!

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp