[Tiếng Hàn giao tiếp] – Các câu giao tiếp đơn giản

  • Học Tiếng Hàn
  • 20/09/2014 - 15:23
  • 5819

1. 네. / .
[Ne / ye]
Vâng

2. 아니오.
[Anio.]
Không

3. 여보세요.
[Yeoboseyo.]
Alô. (Khi nghe điện thoại)

4. 안녕하세요.
[Annyeong-haseyo.]
Xin chào.

5. 안녕히 계세요.
[Annyong-hi gyeseyo.]
Tạm biệt ( khi bạn là người đi và chào người ở lại ).

6. 안녕히 가세요.
[Annyeong-hi gaseyo.]
Tạm biệt. ( khi bạn là người ở lại và chào người đi )

7. 어서 오세요.
[Eoseo oseyo.]
Xin mời vào.

7. 고맙습니다. / 감사합니다.
[Gomapseumnida. / Gamsahamnida.]
Cám ơn.

9. 천만에요.
[Cheonmaneyo.]
Không có gì.

10. 미안합니다. / 죄송합니다.
[Mianhamnida. / Joesong-hamnida.]
Xin lỗi.

11. 괜찮습니다. / 괜찮아요.
[Gwaenchansseumnida.]
Không sao.

12. 실례합니다.
[Sillyehamnida.]
Xin lỗi.(khi muốn phiền ai)

Hỗ trợ học Hán Hàn

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp