Tiếng Hàn cơ bản – Mẫu câu 05 “Hình như..”

  • Học Tiếng Hàn
  • 17/12/2014 - 16:22
  • 5661

Học tiếng Hàn – Các mẫu câu cơ bản tiếng Hàn  V/A~(ㄴ/는/(으)ㄹ) 것 같다/듯 하다 (Hình như…)

1. 드디어 봄이 온 듯 해요.
Cuối cùng thì hình như mùa xuân đã đến.

2. 그 분은 매일 아침 커피를 마시는 듯 해요.
Hình như sáng nào anh ấy cũng uống cà-phê.

3. 내일 한국에서 손님이 한 분 오실 듯 해요.
Ngày mai hình như có một vị khách từ Hàn-Quốc đến.

4. 오늘 아참에 바람이 몹시 분 듯 해요.
Hình như sáng nay gió thổi mạnh lắm.

5. 그 분이 미국 사람인 것 같았어요.
Anh ấy hình như là người Mỹ.

6. 그 책이 좀 비싼 것 같아요.
Cuốn sách đó hình như hơi đắt.

7. 밤 사이에 비가 온 것 같아요.
Hình như đêm qua trời mưa.

8. 저 분을 전에 어디서 본 것 같아요.
Hình như tôi đã gặp anh ấy ở đâu đó trước đây rồi.

 Tự học Hàn Việt

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp