Tiếng Hàn Cơ Bản – Bài 7: Patchim trong tiếng Hàn

  • Học Tiếng Hàn
  • 03/02/2015 - 14:54
  • 10761

Trong chuyên mục tiếng Hàn cơ bản kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học “Patchim trong tiếng Hàn

Patchim trong tiếng Hàn

받침 (PAT CHIM) là phụ âm luôn đứng dưới của một từ. Hầu như tất cả các phụ âm đều có thể làm 받침 nhưng khi phát âm chúng chỉ đưa về 7 phụ âm cơ bản (ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅇ) .

Xem chi tiết ở bảng sau:

tieng-han-co-ban-bai-7-patchim

 

Học tiếng Hàn qua Skype!

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp