Tiếng Hàn Cơ Bản – Bài 6: Nguyên tắc viết cách chữ trong tiếng Hàn

  • Học Tiếng Hàn
  • 02/02/2015 - 08:23
  • 10623

Trong chuyên mục tiếng Hàn cơ bản kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học “Nguyên tắc viết cách chữ trong tiếng Hàn

Các nguyên tắc viết cách chữ trong tiếng Hàn

Khi viết hoặc gõ tiếng Hàn trên máy tính, để tránh người đọc hiểu lầm hoặc khó hiểu, cần phải viết cách chữ theo đúng nguyên tắc (không viết liền toàn bộ, hoặc cũng không cách đều tất cả các âm tiết):

Ví dụ: 나는 한국어를 공부합니다 (Tôi học tiếng Hàn quốc)

Các thành phần trong cấu trúc câu được tách rời rõ ràng (나는 cách 한국어를 cách 공부합니다).

Các âm tiết trong cùng một cụm từ phải được viết liền (한국어, 공부, không được viết thành 한 국 어, hoặc 공 부…)

Các trợ từ khi bổ nghĩa cho từ nào thì viết liền với từ đấy (는 được viết liền với 나 => 나는)

Học tiếng Hàn qua Skype!

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp