Tiếng Hàn cơ bản

 • Chưa được phân loại
 • 79754

Trong chuyên mục tiếng Hàn cơ bản kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Bài 14: Tập đọc đoạn văn đơn giản” …

Th2 28

 • Chưa được phân loại
 • 19092

Trong chuyên mục tiếng Hàn cơ bản kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: “Bài 13: Một số câu cơ bản trong tiếng Hàn”…

Th2 26

 • Chưa được phân loại
 • 8354

Trong chuyên mục tiếng Hàn cơ bản kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: “Bài 12: Cách phát âm một số từ khó” …

Th2 26

 • Chưa được phân loại
 • 5569

Trong chuyên mục tiếng Hàn cơ bản kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: “Bài 11: Cách phát âm từ có 2 phụ âm cuối” …

Th2 10

 • Chưa được phân loại
 • 6521

Trong chuyên mục tiếng Hàn cơ bản kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Bài 10: Đuôi chữ ㅎ hoặc 받침 …

Th2 07

 • Chưa được phân loại
 • 11452

Trong chuyên mục tiếng Hàn cơ bản kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Các “thì” trong tiếng Hàn” …

Th2 06

 • Chưa được phân loại
 • 13689

Trong chuyên mục tiếng Hàn cơ bản kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học “Cấu trúc câu chính trong tiếng Hàn” …

Th2 04

 • Chưa được phân loại
 • 8884

Trong chuyên mục tiếng Hàn cơ bản kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học “Patchim trong tiếng Hàn” …

Th2 03

 • Chưa được phân loại
 • 8730

Trong chuyên mục tiếng Hàn cơ bản kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học “Nguyên tắc viết cách chữ trong tiếng Hàn”…

Th2 02

 • Chưa được phân loại
 • 10277

Trong chuyên mục tiếng Hàn cơ bản kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học “Cách gõ tiếng Hàn Chữ cái tiếng Hàn”…

Th2 01

 • Chưa được phân loại
 • 12245

Trong chuyên mục tiếng Hàn cơ bản kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học “Cách phát âm chuẩn trong tiếng Hàn”…

Th1 31

 • Chưa được phân loại
 • 8645

Chỉ phụ âm hay nguyên âm ko làm nên âm trong tiếng Hàn mà phải có sự kết hợp giữa phụ âm và nguyên âm. Khi kết hợp với các nguyên âm dạng đứng, phụ âm ở bên trái của nguyên âm, và khi kết hợp nguyên âm dạng ngang, phụ âm đứng phía trên của nguyên âm…

Th1 31

 • Chưa được phân loại
 • 12785

Trong chuyên mục tiếng Hàn cơ bản kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học “Cấu trúc âm tiết tiếng Hàn”.

Th1 30

 • Chưa được phân loại
 • 28846

Trong chuyên mục học tiếng Hàn cơ bản kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học “Nguyên âm và phụ âm trong tiếng Hàn”…

Th1 30

 • Chưa được phân loại
 • 3966

1. 민수가 학생인 것은 사실이에요.
Minsu đúng là học sinh .
2. 민수가 한국말을 배운 것은 사실이에요.

Th12 25

 • Chưa được phân loại
 • 4119

1. 드디어 봄이 온 듯 해요.
Cuối cùng thì hình như mùa xuân đã đến.
2. 그 분은 매일 아침 커피를 마시는 듯 해요.

Th12 17

 • Chưa được phân loại
 • 7775

Học tiếng Hàn – Các mẫu câu tiếng Hàn cơ bản Danh từ + 같이/처럼 (giống như + danh từ) và Danh từ + 같이/처럼 보이다 (trông giống như + danh từ)…

Th12 17

 • Chưa được phân loại
 • 4878

Học tiếng Hàn – Mẫu câu tiếng Hàn cơ bản 가서/와서…(Đi/Đến đâu rồi làm gì) (hai hành động tuần tự) (V1 + 아/어서 V2)…

Th12 17

 • Chưa được phân loại
 • 5594

Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản mẫu câu 2: …(에/에서) 가는/오는 길에 (đang trên đường đi/về…thì)…

Th12 15

 • Chưa được phân loại
 • 12905

Học tiếng Hàn Quốc – Mẫu câu cơ bản tiếng Hàn(에/에서) 가는/오는 길이다 (đang trên đường tới/về…)…

Th12 15

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp