[Tiếng Hàn chuyên ngành] – Chuyên ngành “Xây dựng” (P8)

 • Học Tiếng Hàn
 • 25/12/2014 - 10:17
 • 4858

Từng vựng tiếng Hàn chuyên ngành xây dựng – Phần 8

 • khe co giãn dầm liên tục 연속 신축이음 빔
 • khe co giãn dầm đúc sẵn 조립식 신축이음 빔
 • khung nhôm 알루미늄 뼈대
 • khớp nối nhanh 급속한 연결 힌지
 • kính trắng 일반 유리 5mm
 •                     무 전기뇌관
 • kíp điện vi sai 전기 뇌관  dao cắt 커팅브레이드 D350mm  lưỡi cưa cắt 톱날  lưỡi khoan 비트 -드릴용의 날
 • lưới an toàn 안전 그물
 • Lưới mắt cáo 격자 울타리 1x1x1,2
 • lưới thép b40 절근 그물 b40 1,2m 3mm
 •                      절근 그물 Ø 1mm (2층)
 •                          절근 그물 Ø 4mm
 • lưới thép đầu dốc 슬로프에 사용한 절근 그물  mát tít 매스틱  mát tít nhựa trải đường 매스틱아스팔트  màn phản quang 반광 스크린  miếng cách điện hình T T형 전기 절연
 • inox móc treo 이녹스 갈고리
 • móc sắt 쇠갈고리
 • móc sắt+đệm(ty lợp) 쇠갈고리+패드
 •                              방향탐지기 head D40
 • Mũi khoan 비트 -드릴용의 날
 •                      비트 -드릴용의 날 d102mm
 •                      비트 -드릴용의 날 D105mm
 •                  비트 -드릴용의 날D42mm
 •                  비트 -드릴용의 날D45mm
 •                  비트 -드릴용의 날D76mm
 • Robbin 비트
 •                비트Ø168mm
 •                비트Ø51mm
 •                비트Ø59-76mm
 •                비트Ø80mm
 • mùn cưa 톱밥
 • mút dầy 캔틸레버 뚜게:3-5cm
 • mỡ bôi trơn 그리스
 •                   그리스 mỡ bò
 •                   그리스 등등
 • mỡ trung tính 중성 그리스
 • mực in cao cấp 고급 잉크
 • nắp chụp nhựa 덮개 플라스틱 60
 •                         덮개 플라스틱 80
 • neo 앵커 OVM 15-4
 •     앵커 OVM 15-6
 •     앵커 OVM 15-8
 •     앵커 OVM 158
 • ngói 기와 75v/m²
 • ngói thái cực 태극 기와

Tự học Hàn Việt

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp