[Tiếng Hàn chuyên ngành] – Chuyên ngành “Xây dựng” (P5)

 • Học Tiếng Hàn
 • 19/11/2014 - 15:56
 • 2956

Từ vựng chuyên ngành xây dựng

 • Dây điện 전기선
 • Dây điện 19×0.52 전기선 19×0.52
 • Dây điện nổ mìn 발파점화 전기선
 • Dung môi PUH 3519 PUH 3519 용매
 • Dung môi PUV PUV 용매
 • Đầu dẫn hướng 인도하는 머리
 • Đầu neo kéo 당기는 앵커 머리
 • Đầu nối cần khoan 천공기 공구를 연결 머리
 • Đầu nối nhanh 빠른 연결 머리
 • Đầu phá 150mm 돌파 머리 150mm
 • Đầu phá 250mm 돌파 머리 250mm
 • Đất cấp phối tự nhiên 원지반 혼합
 • Đất dính 점착력있는 흙 Đất sét 점토
 • Đất đèn 탄화칼슘 흙
 • Đất đỏ 적색토
 • Đá 0.15-0.5 돌 0.15-0.5
 • Đá 0.5-1 돌 0.5-1
 • Đá 0.5-1.6 돌 0.5-1.6
 • Đá 0.5-2 돌 0.5-2
 • Đá 0.5×1 돌 0.5×1
 • Đá 1×2 돌 1×2
 • Đá 2×4 돌 2×4
 • Đá 4×6 돌 4×6
 • Đá 5-15mm 돌 5-15mm
 • Đá 60-80mm 돌 60-80mm
 • Đá 6×8 돌 6×8
 • Đá cấp phối 0-4cm 돌 혼합 0-4cm
 • Đá cấp phối dmax <=4 돌 혼합 dmax <=4
 • Đá cấp phối dmax <=6 돌 혼합 dmax <6>6 돌 혼합 dmax >6
 • Đá cẩm thạch tiết diện <=0.16m2 대리석 단면<=0.16m2
 • Đá cẩm thạch tiết diện <=0.25m2 대리석 단면<0>0.25m2 대리석 단면>0.25m2
 • Đá cắt 잘라낸 돌
 • Đá chẻ 10x10x20 쪼개진 돌 10x10x20
 • Đá chẻ 15x20x25 쪼개진 돌 15x20x25
 • Đá chẻ 20x20x25 쪼개진 돌 20x20x25
 • Đá dăm tiêu chuẩn 표준 쇄석
 • Đá dăm đen 검은 쇄석
 • Đá granít tự nhiên (đá hoa cương) 천연의 화강암
 • Đá hoa cương tiết diện <= 0.16m2 화강암 단면 <=0.16m2
 • Đá hoa cương tiết diện <= 0.25m2 화강암 단면 <0> 0.25m2 화강암 단면 >0.25m2
 • Đá hộc 마름돌
 • Đá mài 숫돌
 • Đá sỏi fi max = 20mm 자갈 Φmax=20mm
 • Đá sỏi fi max = 30mm 자갈 Φmax=30mm
 • Đá trắng nhỏ 작은 흰 돌
 • Đá xanh miếng 10x20x30 청석 10x20x30
 • Đế cắm rơle 중계석
 • Đế chân cột bê tông đúc sẵn 프리캐스트 콘크리트 기둥 밑판
 • Đệm cao su 고무 개스킷
 • Đệm chống xoáy 회전 저항 개스킷

Học tiếng Hàn Quốc

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp