[Tiếng Hàn chuyên ngành] – Chuyên ngành “Xây dựng” (P3)

 • Học Tiếng Hàn
 • 30/10/2014 - 15:10
 • 3494

Từ vựng chuyên ngành Xây dựng, các tên vật liệu xây dựng cơ bản

 • 항목 Tên vật liệu-Quy cách
 • 아세틸렌(가스) Acetylene
 • 용접 산 Axít hàn
 • 받침 막대기 25mm Backer rod 25mm
 • 자루(황마, 주우트~ 자루) Bao tải
 • 베티버풀 Bầu cỏ Vetiver
 • 약한 스래브를 위하여 배수구 Bấc thấm
 • 철 20x4x251 Bật sắt 20x4x250
 • 철 3x30x251 Bật sắt 3x30x250
 • 철 Φ10 Bật sắt fi 10
 • 철 Φ6 Bật sắt fi 6
 • 테이프 Băng dính
 • 파이프를 받치는 타이어 Bánh xe đỡ ống
 • 짐을 지우는 판금 Bản chịu tải
 • 일반 경첩 Bản lề thường
 • 완충 판금. 버퍼 Bản đệm
 • 앵커 버퍼 Bản đệm neo
 • 전선을 연결 판 Bảng đấu dây
 • 벤토나이트 모르타르 풀 Ben tô nít
 • 모래 뿜는 기구 Bếp phun cát
 • 결이 고운 아스팔트 콘크리트 Bê tông nhựa hạt mịn
 • 결이 굵은 아스팔트 콘크리트 Bê tông nhựa hạt thô
 • 결이 중형 아스팔트 콘크리트 Bê tông nhựa hạt trung
 • 휘파람 부름 프리캐스트 콘크리트 푯말 Biển báo kéo còi BT đúc sẵn
 • 비탈길 프리캐스트 콘크리트 푯말 Biển đồi dốc BT
 • 만곡부 프리캐스트 콘크리트 표지 Biển đường vòng BT đúc sẵn
 • 방송 장치 86B11 Bộ phát sóng 86B11
 • 위치 선정 장치 Bộ định vị
 • 아타니그 벽토 Bột bả Atanic
 • 자지니그 벽토 Bột bả Jajynic
 • 벽. 기둥. 천장빔의 벽토 Bột bả tường, cột, dầm trần
 • 가루 Bột ejectomer ejectomer
 • 착색 가루 Bột màu
 • 고운 가루 Bột phấn
 • 석영 가루 Bột thạch anh
 • 돌 가루 Bột đá
 • 등피 25W Bóng đèn 25W
 • 볼트 M12 Bu lông M12
 • 볼트 M16x200 Bu lông M16x200
 • 볼트 M20x50 Bu lông M20x50
 • 볼트 M20x70 Bu lông M20x70
 • 볼트 M20x75 Bu lông M20x75
 • U형 볼트, M12 Bu lông chữ U, M12
 • 볼트 + ? Bu lông + lói
 • 볼트 + 똬리쇠 Bu lông + rông đen
 • 볼트 + 대갈못 Bu lông + đinh tán
 • 볼트 M10x150 Bu lông M10x150
 • 볼트 M12x1000 Bu lông M12x1000
 • 볼트 M12x1140 Bu lông M12x1140
 • 볼트 M12x150 Bu lông M12x150

Tài liệu tiếng Hàn

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp